Корпоративна философия

  Френдс Груп - Заедно към Успеха

  Компанията Friends Group е създадена на 08.08.2003 год. В момента тя е изградена от 4 фирми: Friends Real Estate, Friends Travel, Friends Woodland, Friends Design Studio.

  В основата на нашия бизнес модел стоят коректността, доверието, уважението и желанието за взаимопомощ. Ние вярваме, че подкрепяйки се взаимно с нашите клиенти, партньори и доставчици можем да постигнем недостижими за други фирми резултати.

  Френдс Груп Лозунг - Заедно към Успеха

  Partnership Towards Leadership – Ние вярваме че заедно можем да постигнем всяка поставена цел.

  Ние осъзнаваме, че доволният клиент става наш приятел и стабилна основа за нашето израстване. Благодарение на добрите ни отношения и непрекъснато увеличаващия се брой на нашите клиенти-приятели ние не само вярваме, но и сме убедени, че ще постигнем още по-големи успехи през идващите десетилетия.

  Нашият лозунг напълно отразява и отношенията с партньорите ни – ние вярваме, че подпомагайки се един друг в нашите бизнес начинания ще се разрастваме заедно и ще запазим лидерските си позиции които имаме в някои от дейностите ни, а в други които сме започнали от скоро да достигнем до такива.

  Може би лозунгът ни най-вече отразява отношенията между служителите на Friends Group. Ние добре осъзнаваме, че работейки задружно в екип можем да постигнем амбициозните цели които сме си поставили. Радващо е, че през всичките тези години, в които работим заедно успяхме да изградим едно взаимно доверие помежду си, което се превърна в истинско приятелство. Надяваме се, че и бъдещите ни служители ще прегърнат тази наша основна идея и ще станат част от „Екипа на ПРИЯТЕЛИТЕ”.